Het embryo, de eenheid die “zichzelf” vormt.

Leestijd ongeveer: 2 minuten

Vanaf conceptie blijven we altijd embryonaal.

Bij ontwikkeling van het embryo hebben we het vaak over de ontwikkeling van cellen en stamcellen.
Ik wil het hier op een andere manier gaan belichten.

De ontwikkeling start bij het samenkomen van de essentie van twee vruchtbare cellen.
Vanaf dat moment is er een uniek individu dat zich continue aan de omstandigheden weet aan te passen.

Het lichaam dat zichzelf ontwikkelt!

Het gaat op deze website over de menselijke embryogenese en de daaruit voortvloeiende ontwikkeling.
Hierbij wordt de reguliere wetenschap gevolgd, maar dan specifiek op de onderzoeken gericht op de zogenaamde morphodynamische ontwikkeling.
Er zijn zoveel websites over de rol van de genetica. Maar genetische ontwikkeling is afhankelijk van de omstandigheden waarin cellen zich ontplooien. De laatste jaren wordt weer steeds vaker aandacht besteed aan de omstandigheden die de genetische processen inleiden.
Hierbij worden oude grootscheepse onderzoeken ineens weer courant. Sterker nog, ze worden steeds vaker gestaafd aan nieuwe bevindingen.
Op deze website zal ik aan die ontwikkelingen en aan de “historische” onderzoekers aandacht besteden.

Bent u geïnteresseerd in een interactieve lezing over de verschillende thema’s die ik hier behandel, neem dan contact met mij op. info@embryologie.nl

Deze passie is gegroeid tijdens mijn osteopathie opleiding die ik afsloot met een thesis over de waarde van embryologische kennis voor de osteopathische praktijk.

Ik noem hier 2 thema’s
“de eenheid die zichzelf vormt”
en “Vanaf conceptie blijven we altijd embryonaal.”
Gangbare wetenschap en een beetje filosofie ofwel “embryologica”.
Mijn intentie is je te prikkelen om anders te kijken en uit te dagen om eens andersom te denken.

Het initiatief voor deze website is gestart op 20 juni 2016.
De informatie zal langzamerhand steeds rijker worden.
kijk voor de eerste bijdrage hier