Embryologisch.nl belicht embryologie
en prenatale groei in een holistisch kader

Doel

 • Een ander beeld krijgen van ontwikkeling
 • Het bewustzijn prikkelen over de impact van groei omstandigheden.
 • Het thema eerste 1000 dagen is een kapstok
 • Embryologie stopt niet met 8 weken
 • Een foetus stopt niet bij de geboorte
 • De embryonale en foetale fase zijn fasen in de ontwikkeling van mens zijn.
 • De consceptus is vanaf seconde 1 een groeiend individu dat zich continu aan omstandigheden aanpast door functie en vorm.

hieronder vallen

 • Continue veranderende omstandigheden in beweging en functie de zgn. mechanotransductie factoren ofwel wat wordt er gevraagd.
 • Genetische variatie
 • Epigenetische factoren
 • Fysiologie van de moeder via de bloedbaan

Cursus:

Alle cursussen, masterclasses en presentaties zijn modulair van opbouw

1 of 2 daagse cursus over de omstandigheden die in de eerste 1000 dagen van het kind tot uiting komen.

Hierbij valt de denken aan. De omstandigheden waarin beide ouders zich bevinden. Voor/tijdens of na de zwangerschap.
De omstandigheden waarin conceptie plaatsvindt, of dit via natuurlijke of kunstmatige wijze gaat.
De omstandigheden van tekorten of van overvloed tijdens de zwangerschap.
Wat doen hormonen en wanneer worden die actief.
Wat betekent de embryonale en foetale groei eigenlijk.

kosten: 250 euro persoon per dag startend vanaf 10 personen.
Voor kleinere groepen gelden andere tarieven, vanaf 300 euro per persoon per dag
locatie: in principe in WTC Almere.
Dit onderwerp kan ook verkort als presentatie vorm tijdens intervisies gegeven worden.
Er gelden voor presentaties andere tarieven, deze zijn op aanvraag.

2 of 3 daagse masterclass Embryologie.

Deze cursus is gebaseerd op de holistische kijk het fenomeen groei.
Groei wordt gezien als een biologisch_fysisch proces dat middels groei bewegingen vorm krijgt.
Met een modern wetenschappelijke term heet dat mechanotransductie als precursor voor vorm.
In de moderne embryologie onderzoeken komt men er steeds meer achter en raakt men er steeds meer van overtuigd dat opvattingen van vorige eeuw over de sturende omstandigheden met betrekking tot groei inderdaad hout snijden. Genen ageren niet maar reageren als gevolg van vraag uit de omgeving.
De omgeving vertaalt zich in beweging en functie. beweging en functie stellen hun eisen aan vorm en kwaliteit. Het is aan het genen pakket om te zien of aan die eisen voldaan kan worden, of dat er zelfs met aanpassingen hierop voldaan kan worden, wat zich vertaalt in epigenetische factoren. Groei is het resultaat van actie en mogelijkheden in tijd en ruimte.

De masterclass kan ook in modules uitgebreid worden tot 3x 2dagen waarbij nog meer diepgang gezocht wordt.
kosten: 250 euro persoon per dag startend vanaf 10 personen.
Voor kleinere groepen gelden andere tarieven, vanaf 300 euro per persoon per dag
locatie: in principe in WTC Almere.

If this me is not I , Missie van embryologisch.nl