Embryologisch.nl belicht embryologie
en prenatale groei in een holistisch kader

Doel

  • De prenatale ontwikkeling anders bekeken.
  • Het bewustzijn prikkelen over de impact van groei omstandigheden.
  • Thema eerste 1000 dagen in een holistisch kader plaatsen.
  • Embryologie stopt niet met 8 weken , de ontwikkeling gaat door
  • Inzien dat de conceptus vanaf seconde 1 een groeiend individu is dat zich continu aan omstandigheden aanpast door functie en vorm.

hieronder vallen

  • Continue veranderende omstandigheden in beweging en functie de zgn. mechanotransductie factoren ofwel wat wordt er gevraagd door de omgeving.
  • Genetische variatie of …. Variatie van de natuur/ biologische variatie?
  • Epigenetische factoren
  • Fysiologie van de moeder via de bloedbaan

Alle cursussen, masterclasses en presentaties zijn modulair van opbouw.

Cursus:

2 daagse basis cursus embryologie

Deze basis cursus embryologie is voor iedereen die nog niets van dit onderwerp af weet, of het ooit als vak gehad heeft en graag wil weten hoe de ontwikkeling van conceptie tot de achtste week voortgaat.
De embryologische periode wordt stap voor stap belicht van uit een perspectief van groeiomstandigheden en dat juist deze omstandigheden van invloed zijn op de organisatie van alle organen en ledematen.

De eerst volgende 2 daagse basiscursus datum opnieuw te plannen.

1 of 2 daagse cursus over de omstandigheden die in de eerste 1000 dagen van het kind tot uiting komen.

Hierbij valt de denken aan. De omstandigheden waarin beide ouders zich bevinden. Voor/tijdens of na de zwangerschap.
De omstandigheden waarin conceptie plaatsvindt, of dit via natuurlijke of kunstmatige wijze gaat.
De omstandigheden van tekorten of overvloed tijdens de zwangerschap.
Wat doen hormonen en wanneer worden die actief.
Wat betekent de embryonale en foetale groei eigenlijk.

kosten voor bovenstaande cursussen : 280 euro persoon per dag startend vanaf 10 personen.
Voor kleinere groepen gelden andere tarieven, vanaf 300 euro per persoon per dag.
locatie: in principe in WTC Almere.

Er gelden voor presentaties andere tarieven, deze zijn op aanvraag.

2 of 3 daagse masterclass Embryologie.
==> Embryo-logica.

Deze masterclass is gebaseerd

1: op de holistische kijk van het fenomeen groei.
Groei is een biologisch proces van het organisme waarbij het zich continue aanpast aan gegeven omstandigheden. Na deze cursus heb je inzicht in het idee dat groei een gedragspatroon. Het organisme organiseert zichzelf in onderdelen die zich uiten in het totale individu.
2: Groei wordt gezien als een biologisch_fysisch proces dat middels groei bewegingen vorm krijgt.
Met een modern wetenschappelijke term heet dat mechanotransductie als precursor voor vorm.
In de moderne embryologie onderzoeken komt men er steeds meer achter en raakt men er steeds meer van overtuigd dat opvattingen van de vorige eeuw over de sturende omstandigheden met betrekking tot groei inderdaad hout snijden.

Genen ageren niet maar reageren als gevolg van vraag uit de omgeving.


De omgeving vertaalt zich in beweging en functie.
Beweging en functie stellen hun eisen aan vorm en kwaliteit.
Het is aan het “genen pakket” om te zien of aan die eisen voldaan kan worden, of dat er met aanpassingen aan de vraag van de omgeving voldaan kan worden, wat zich vertaalt in “epigenetische” factoren.
Groei is het resultaat van actie en mogelijkheden in tijd en ruimte.

De masterclass kan ook in modules uitgebreid worden tot 3x 2dagen waarbij nog meer diepgang gezocht wordt.
kosten: 280 euro persoon per dag startend vanaf 10 personen.
Voor kleinere groepen gelden andere tarieven, vanaf 300 euro per persoon per dag
locatie: in principe in WTC Almere.

2 of 3 daagse masterclass embryo-logica nog geen datum..

If this me is not I , Missie van embryologisch.nl

Website is Protected By Using The Wordpress Data Guard Plugin From OriginalTips.com
%d bloggers liken dit: