Vanaf conceptie blijven we altijd embryonaal.

Bij ontwikkeling van het embryo wordt meestal gesproken over de ontwikkeling van cellen, stamcellen en genetica.
Ik wil het hier op een andere manier gaan belichten.

De ontwikkeling start bij het samenkomen van de essentie van twee vruchtbare cellen.
Vanaf dat moment is er een uniek individu dat zich continue aan de omstandigheden weet aan te passen.

Het lichaam dat zichzelf ontwikkelt!

Het gaat op deze website over de menselijke embryogenese en de daaruit voortvloeiende ontwikkeling.
Hierbij wordt de reguliere wetenschap gevolgd, maar dan specifiek op de onderzoeken gericht op de zogenaamde morphodynamische en biologischdynamische ontwikkeling.

Er zijn veel websites over de rol van de genetica.
Genetische ontwikkeling is echter afhankelijk van de omstandigheden waarin cellen zich ontplooien.
De laatste jaren wordt weer steeds vaker aandacht besteed aan de omstandigheden die de genetische processen inleiden.
Hierbij worden oude grootscheepse onderzoeken ineens weer courant. Sterker nog, ze worden steeds vaker gestaafd aan nieuwe bevindingen.
Op deze website zal ik aan die ontwikkelingen en aan de “historische” onderzoekers aandacht besteden.

De nieuwe Bio- en morphodynamische inzichten laten zien dat onderzoekers uit de vorige eeuw zoals Erich Blechschmidt gelijk hadden, dat heel veel processen binnen de humane embryologische ontwikkeling echt anders verlopen dan bij knaagdieren en vogels.
Terwijl het grootste deel van de humane embryologie leerboeken compleet steunen op informatie op onderzoeken op deze dieren. Dit is begrijpelijk omdat het aantal menselijke embryo’s tussen 6 dagen en 8 weken oud voor onderzoek uit toevallige omstandigheden moet komen.

Het menselijk embryo/foetus spreekt voor zichzelf als je de dynamiek van de ontwikkeling volgt.

Bent u geïnteresseerd in een interactieve lezing over de verschillende thema’s die ik hier behandel, neem dan contact met mij op. info@embryologisch.nl

Deze passie is gegroeid tijdens mijn osteopathie opleiding die ik afsloot met een thesis over de waarde van embryologische kennis voor de osteopathische praktijk.

Ik noem hier 2 thema’s
“de eenheid die zichzelf vormt”
en “Vanaf conceptie blijven we altijd embryonaal.”
De ontwikkeling begint bij de conceptie en de eerste cel vermeerdering en stopt niet meer voor we sterven.

Gangbare wetenschap en een beetje filosofie ofwel “embryo logica”.
Mijn intentie is je te prikkelen om anders te kijken en uit te dagen om eens andersom te denken. De basis filosofie is gebaseerd op oud vedische
(Rg Veda) inzichten over het universele leven.

Het initiatief voor deze website is gestart op 20 juni 2016.
De informatie zal langzamerhand steeds rijker worden.
kijk voor de eerste bijdrage hier