De ontdekkingsreis

De wereld van het ongeboren kind

De wereld van het ongeboren kind


Een biologisch dynamische kijk op de embryonale/foetale ontwikkeling

de wereld van het ongeboren kind www.ebryologisch.nl placenta

Al van af de conceptie is er in de zich ontwikkelende conceptus sprake van beweging.
Beweging als gevolg van celdeling en dus als gevolg van groei.
http://goo.gl/yd3eJW

De groeiende celmassa veranderd continu zijn directe omgeving en past zich daar ook continue op aan.
Het is een spel van metabolisme en celdeling veranderende omgeving en de beschikbaarheid van aanwezige instructies aan de genen hoe de ontwikkeling plaats gaat hebben. (fate)

Omstandigheden vereisen aanpassingen.
Aanpassing vereist differentiatie van cellen afhankelijk van de plaats waar ze op een specifiek tijdstip bevinden.
Een prachtig spel van economie comfort en equilibrium dat in een continuüm is geplaatst.

Het spel van zich aandienende functie en daar opvolgende vormverandering en weer functie aanpassing en ga zo maar door, resulteert in een volledig herkenbaar mens dat in basis geheel is aangelegd rond de 8ste week.

Van af het moment dat de ledematen zich ontwikkelen is hun beweging zichtbaar.
De functie wordt geoefend door de beweging die tijdens de groei plaats vindt.
Het kleine embryo oefent zijn bewegingen al, en dankzij deze bewegingen kan het zich verder ontwikkelen.

Vorm en functie zijn wederkerig van elkaar afhankelijk.

Stopt op de een of andere manier de beweging op een plek dan zal ook de functie zich niet verder ontwikkelen (ook al is de genetische aanleg volledig aanwezig)

Vanaf week 8 is de beweging van de hand naar het gezicht waarneembaar.
Het hoofd wordt al voorzichtig achterover gestrekt en duimzuigen is de eerste hobby van het kind.Daarmee zijn zuigreflex aanlerend.
duim zuigen wereld van het ongeboren kind www.embryologisch.nl

Rond de 10de week kan het kind zelf zij hoofd voorover buigen , een beweging die tijdens de eerste groeifase was aangelegd met de aanleg van de hersenen en het hart.

NB: na de 8ste week spreekt men van foetus in plaats van embryo omdat er een nieuwe fase in gaat.
Alle lichaamssystemen zijn in basis aangelegd en groeien/ontwikkelen vanaf nu alleen verder uit..

placenta en legenda van het ongeboren kind www.embryologisch.nl

bij het ongeboren kind zijn de zenuwcircuits al vanaf  het ontstaan van het neuroblast (vroegste stadium van de aanleg van het centraal zenuwstelsel) actief.
Afferente en efferente (signalen heen en terug) zijn terug te herleiden naar functies van metabole aanleg. De signalen volgen de oorspronkelijke richting van de metabole functies (richting van de lokale voedingsvoorziening).
Je ziet dan ook dat ontwikkeling van het zenuwstelsel niet zonder bloedvoorziening kan.
De aanleg van de somieten wordt dan ook bepaald door de insnoeringen veroorzaakt door de groei maar nog meer door de aanwezigheid van bloedvaten op regelmatige afstanden.

Alleen door de aanwezigheid van de bloedvaten kunnen neurale lijsten en zenuw uitlopers zich ontwikkelen.

Alles volgt de het aanbod van de voeding en andersom de voeding wordt door de sterke groei van sommige regio’s aangezogen waardoor nieuwe bloedvaten ontstaan.
Een prachtig spel van economie comfort en evenwicht.

Blechscmidt E. www.embryologisch.nl

De groei volgt het aanbod en zorgt en zorgt in zijn gang, voor beweging en daarmee weer aanleg van functioneel nieuwe weefsels die de beweging ondersteunen.

Zie dus dat creatie van de vorm een gevolg van functie en opeenvolging van aanpassingen is en dat dit wederkerig van elkaar .afhankelijk is.
Rond de 10de  week zijn gaap bewegingen zichtbaar.

Maar voor die tijd waren de longen al aangelegd onder regie van een sterk expanderende hart en snelgroeiend lever (bloed voorziening en circulatie ondersteuning)

De eerste aanleg van het hart klopt al vanaf dag 20 als gevolg van aanwezige elasticiteit in het weefsel.

Deze functie stimuleert de aanleg van sinus en av knopen die vanaf dag 35 ongeveer aanwezig zijn en niet eerder dan die tijd het ritme gaan reguleren.

Hinrichsen www.embryologisch.nl

Tijdens de expansieve groei van hart en lever ontstaan de longen rond dag 28 die als het ware vanuit de voordarm het lichaam ingezogen worden (aanleg van de eerste embryonale inademing) later met het ontwikkelen van de darmen  in de buik en het strekken van het embryo krijgen de ribben hun mobiliteit en worden van horizontaal naar diagonaal geleid waardoor er wel gewrichtjes tussen wervel en rib moeten gaan ontstaan.

Werveltjes danken hun segmentatie overigens ook door de continu aanwezige bewegelijkheid van het embryo dat geen moment stil licht.er moet zich dus wel een gesegmenteerd wervel systeem aanleggen om de beweging toe te laten.

Door de bewegelijkheid, het kloppen van het hart gaat ook het ribbensysteem bewegen.
Er ontstaat hierdoor een in en uitstromende beweging in de longen.
Amnion vloeistof (vruchtwater) en vloeistof als gevolg van de cel metabolisme in de longen vloeien in en uit. De longen worden voorbereid op de ademhaling. Dit is op zwangerschapsscans te zien als een neergaande beweging van de thorax en een opbolling van de buik. (embryologische buikademhaling)
Rond de 2de maand worden de adem reflexcentra van de foetus aangelegd.

8 weken. www.embryologisch.nl

Vanaf de 15de week is het bewegingspatroon van de foetus geheel aanwezig en zo goed als functioneel als van een net geboren kind.

De longen zijn uitgerijpt van ongeveer 22ste a 23ste week (de absoluut vroegste levensvatbaarheid datum bij vroeggeboorte).

De volgorde in ontwikkeling van sensorriek is als volgt

Eerst ontwikkelt zich de smaak en reuk sensorriek. Hiermee kan de het 7 weken oude embryo met zijn olfactorische aanleg (reuk), de amnion vloeistof al proeven.
Hij proeft hiermee dus al zijn omgeving en dus direct al de toestand van de moeder.
Het kind lijkt ook te reageren op de samenstelling van het amnion.
Vanaf de 13de-15de week zijn de smaakpapillen volledig ontwikkeld en proeft het kind ook via deze weg.
Proeven hebben aangetoond dat het kind reageert op zoetheid en bitterheid dat is toegevoegd aan de amnion vloeistof. De zoete vloeistof wordt veel sneller opgenomen waardoor de amnion vloeistof veel sneller in volume afneemt.

De smaak/reuk sensorriek is kennelijk dermate belangrijk en wordt ook door de pasgeboren baby als eerste herkenningsmiddel gebruikt om mama te herkennen.
De reuk van het lichaam en de smaak van de melk zijn directe oriëntatie kenmerken.

De huidsensorriek wordt ook al in een heel vroeg stadium actief. We zagen al dat circuits vanaf eerste aanleg actief worden. Dus de zich ontwikkelende ledematen hebben ook direct al sensorische vaardigheden te oefenen, de zenuwen groeien namelijk gelijktijdig mee onder begeleiding van de groeibevorderende veneus/arteriële systeem.
Er valt heel wat te voelen voor het embryo en de foetus.
Ook pijn en temperatuurzin worden nagenoeg gelijktijdig aangelegd.

Het evenwichtssysteem van het middenoor wordt in de 5de-8ste week ongeveer aangelegd.
De halfronde circuits worden gestimuleerd door het alom bewegende embryo dat zich rond die tijd al aardig 3 dimensionaal rond beweegt.
De cochlea ofwel het gehoor systeem (slakkenhuis) is in de 7de tot 10de week aan de beurt.
Aangezien de hoge tonen als eerste bij de ingang van het slakkenhuis geregistreerd worden zal ook de toon van moeders stem als eerste hoorbaar zijn. De latere tonen komen later aan de beurt.

Uit experimenten is bekend dat kinderen tekenen van herkenning vertonen als moeders verhaaltjes of muziekjes spelen die voor de geboorte al voorgelezen of gespeeld zijn.

Dit is mede zichtbaar via hartritme metingen.

De ogen zijn als laatste sensorische orgaan compleet vanaf de 10de week waarna ook meteen de oogleden de oogbol overgroeien.

Tussen de 16-18de week is er oogbeweging zichtbaar en vanaf week 23-24 is er een REM slaap meetbaar.

De ogen openen zich vanaf  rond de 20ste week en kunnen van de 28ste week volledig open staan.
Dus ja de foetus opent zijn ogen in de baarmoeder en zal wat licht en donker effecten onderscheiden.

Er is geen beweging die de mens maakt die het ongeboren kind niet al geoefend heeft.
Iedere functie is aangelegd al gevolg van groeibeweging.
Geen beweging geen ontwikkeling.
Dat geldt dus al in de baarmoeder.
Na de geboorte blijft die regel onvoorwaardelijk van kracht.
Dus blijf bewegen om gezond te blijven.
Met bewegen ontwikkel je.

De band met de moeder.

In bovenstaande ontwikkeling is de band die de moeder met het kind heeft van cruciaal van belang.
Er wordt zelfs steeds vaker van prenatale programmering gesproken met betrekking tot gedrag en ziekten.
Op grond van zijn bevindingen komt Nathaliensz (1999) tot tien principes in de prenatale programmering van de gezondheid van de mens:
1° Tijdens de ontwikkeling zijn er kritische periodes van verhoogde kwetsbaarheid voor niet-optimale condities. 2° Prenatale programmering heeft permanente effecten die reacties veranderen in het latere leven en die de vatbaarheid voor ziektes kunnen beïnvloeden.
3° Foetale ontwikkeling is afhankelijk van activiteit.
4° Prenatale programmering omvat structurele veranderingen in belangrijke organen.
5° De placenta speelt een hoofdrol in prenatale programmering.
6° Voor compensatie van niet-optimale condities wordt een prijs betaald.
7° Pogingen na de geboorte om consequenties van prenatale programmering terug te draaien kunnen op zichzelf negatieve effecten hebben.
8° Foetale cel mechanismen wijken vaak af van volwassen cel mechanismen.
9° De effecten van prenatale programmering kunnen van generatie op generatie worden overgedragen.
10° Prenatale programmering heeft vaak een verschillend effect bij mannen en vrouwen.

www.embryologisch.nl

Tijdens de prenatale ontwikkeling worden genetisch begeleide processen beïnvloed door de beschikbare hoeveelheid voedsel, de toevoer van bloed, veranderingen in het functioneren van de placenta en andere omgevingsinvloeden.

Dit laatste is relevant, want wat is de omgeving van de foetus?
Dat is het lichaam én de daarmee onlosmakelijk verbonden geest van zijn moeder. Want in de symbiotische fase van zijn ontwikkeling leeft de baby niet alleen in het lichaam van zijn moeder, maar ook in haar geest, in haar psyché. Onderstaande  trailer schetst een niet te onderschatten relatie tussen moeder en kind. Je bent eigenlijk al moeder voor de conceptie, alle omstandigheden zijn net als in het hele leven relevant voor de vorming van het individu…

Referenties:

Blechschmidt, E. (1979). Zo begint het menselijk leven. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.

Freeman, B., & Blechschmidt, E. (2004). The ontogenic basis of human anatomy. California: North Atlantic books.

Freeman, B. (2010). Embryology from a biodynamic perspective 6DVD. United Kingdom: BioBook.

Gasser, R., & Blechschmidt, E. (2012). Biokinetics and Biodynamics of Human Differentiation
Piontelli Fetus-Child-Observational-Psychoanalytical-Psychoanalysis

Nathanielsz  PW Life in the Womb: The Origin of Health and Disease 1st Edition

Wat is genetica. Opgehaald van Centrum voor medisch genetica: http://www.brusselsgenetics.be/wat_is_genetica

Yamada et Al. (2010). Development Atlas of the early first trimester human embryo DOI 10.1002/dvdy.22316 2010. Kyoto: Wiley-Liss inc.

http://www.stroeckenverdult.be/site/upload/docs/De%20competente%20foetus%20en%20baby%20VLOV%20versie.pdf

Er zal regelmatig een artikel komen over de Biologischdynamische ontwikkeling van het embryo/foetus.
Wil je meer weten of wil je dat ik een presentatie geef over de fenomenologische blik op de embryonale ontwikkeling
bel 06-33179417 of mail me dan. info@embryologisch.nl

 

Dit vind je misschien ook leuk...

1 Reactie

 1. Het is voor mij extra interessant, omdat ik rekening houd met omstandigheden: wanneer?
  Vanuit een principe van omgekeerde evenredigheid, als de prenatale psychologie het 9 maands kind (postnataal) in de eenkennigheid, die dan ontstaat: ïnterpreteert als een weerspiegeling van de hechting na de conceptie..
  Kom ik op een ‘formule’, dat omgekeerd evenredig een probleem, laat zeggen, 3e maand postn., je het moet zoeken in verstoring in 6e mnd pren.
  Daarbij voegend 7 jarige cyclus vrouw en 8 jaar bij man, de eerste 9 maand in nieuwe cyclus een weerspiegeling van de zwangerschap is. Dit is basisconcept wat ik nog verder wil uitwerken.
  Zodra tijdstip bekend is, vraag ik wat evt toe gebeurd is als verstorend tot traumatisch. En dan het oorspronkelijk programma via Nucleus activeren.
  Die grotere formule probeer ik nog samen te stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *