embryogenese of wording van een nieuwe mens

embryogenese of wording van een nieuwe mens

Leestijd ongeveer: 6 minuten
Embryogenese, creatie, nieuwvorming van het individu, wording van een nieuwe mens.

In mijn optiek kent de mens in zijn leven vele geboorten.

Maar laat ik een eindje terug gaan naar de eerste geboorte.

Mijn verhaal van de genese van de mens is inmiddels geïnspireerd door velen. Dit verhaal ligt dicht bij het gedachtegoed van een iemand die ik bijzonder respecteer en die erg veel op dit vlak uitdraagt Jaap van der Wal.
Embryogenese in de huidige wetenschap wordt steeds vaker beschreven als een herschikking van basen volgorden op een setje DNA moleculen. Men heeft het over geslachtscellen die moeten versmelten om elk hun erfelijkheidsinformatie prijs te geven en deze te ordenen tot een nieuw unieke structuur die vervolgens kan gaan “delen” en de blauwdruk van de mens gaat volgen.

Dat de morphologie (de vormleer) van de cel er niet toe lijkt te doen in het huidige handelen wordt bevestigd via de vele nieuwe manipulatieve technieken die op een heel eigenwijze met het idee conceptie omgaan.

icsi
Ik heb daar de laatste jaren een iets andere blik op gekregen.
Voor mij heeft het spel van de versmelting een diepere betekenis gekregen.
Het leert mij vele aspecten van het leven doorzien.
Het is een bron van inspiratie en een bron van metaforen die ik op vele aspecten van het leven kan toepassen. Een enkapsis van fenomenen.

Het huwelijk van polariteiten.

Als ik naar de feitelijke gameten kijk dan is de vrouwelijke eicel de grootst mogelijke cel die een menselijk lichaam produceert en een reus ten opzichte van de mannelijke zaadcel, die tot de kleinste cellen gerekend mag worden.
De eicel is bolvormig iets dat zeer uitzonderlijk voor is voor een menselijke cel.
Een cel met veel celplasma ten opzichte van de kerninhoud een cel die solitair staat in haar bestaan en in haar bolvorm oneindigheid duidt. Een bolvorm die diep in zichzelf informatie bewaart, een in zichzelf gekeerde bron.

eicel Genesis im Lichte der Embryologie

uit de bewerking Dynamische morfologie en embryologie van Jaap van der Wal

De eicel is het resultaat van een omgeving waarin relatieve rust heerst.

De eerste aanleg van de eicel vindt al plaats in de embryonale ontwikkeling van de vrouw (en kent de zelfde oorsprong als het embryo zelf!), kent vervolgens een lange periode van rust. Het zal gaan rijpen en tot volwassenheid komen bij het volwassen worden van de vrouw.
De eicel is dus een “cel op leeftijd” en leeft in een geordend proces.
Er wordt dus in het embryonale stadium al een basis gelegd voor de volgende generatie.

De zaadcel is een straalvormig individu met een begin en een eind, die met een zeer kleine celplasma een zelfde hoeveelheid kernmateriaal meedraagt als de eicel.
Een cel die in al zijn bewegingen expressie vertegenwoordigt, een toonbeeld van beweging.

De zaadcel vindt zijn oorsprong in een explosieve omgeving.

Zaadcellen worden per miljoenen tegelijk aan de lopende band geproduceerd vanaf de leeftijd dat de man volwassenheid tegemoet treed. De zaadcellen worden ook explosief verspreid, Ze komen uit een zeer dynamische omgeving en zijn altijd jong.
De zaadcel levert een topprestatie door met zijn kleinheid een ongelooflijk grote afstand te overbruggen met enorm veel inspanning. Vergelijk dat ik van Maastricht naar den-Helder zou rennen in een paar dagen.
Nu wordt deze zaadcel vergezeld door een paar miljoen medestanders.
De totale inspanning zal hierdoor wellicht iets verlicht worden aangezien de zaadcel kolonie min of meer als een grote gemeenschap op weg gaat naar een onbekende bestemming, in een omgeving die kennelijk toch gericht is op het begeleiden van de invasie.
Hoe het totale pad zich ontvouwt, en hoe de spermatozoa hun weg weten te vinden naar de eicel behoort nog enigszins tot de mysteriën.

Het eindresultaat van de queeste mag er wezen en is indrukwekkend.

Een bijzonder fenomeen vindt hier plaats.
Een herhaling van de dans van de liefde.
De keuze van een partner om mee te versmelten herhaalt zich op micro niveau tussen eicel en zaadcellen.
de vrouwelijke eicel een Bol, een cel op zichzelf zonder aangrijpingspunt met de omgeving maakt de keuze voor een zaadcel.

Vele miljoenen zaadcellen zullen uiteindelijk in een dans van een aantal uur om de eicel terecht komen.

The Cellular Dance of Love -v.2 from in1tero on Vimeo.

 

De verleiding.

De eicel lijkt een bepaalde chemotaxis te veroorzaken en heeft specifieke aantrekkings- en herkenningstaktieken.

Dat wil zeggen de eicel produceert stofjes die zaadcellen aantrekt herkent en begeleid. de dans embryogenese www.embryologisch.nl
Slechts enkelen zullen door dringen door de mantel der liefde (zona pelucida) en slechts enkelen zullen in de buurt komen van de celmembraan.
Slechts een zal aangekomen bij het membraan zijn vorm volledig opgeven en de cellulaire inhoud aan erfelijke DNA ejaculeren in de vrouwelijke eicel.

attarction beam www.embryologisch.nl
De mannelijke cel gaat te gronde maar zijn essentie zal gekoesterd worden.
Deze actie veroorzaakt direct een sluit de poorten voor alle andere pogingen om de membraan te doordringen.
oocyt invasie embryogenese http;//www.embryologisch.nl

Als je het kernmateriaal of essentie als informatie beschouwt, dan neemt de eicel informatie in. De informatie wordt omarmt en volledig opgenomen (ge-incarneert) en zal mede zorg dragen voor verdere ontwikkeling. Maar eerst zal de laatste stap in de eenwording voorbereid worden.

De eicel bereidt zich zorgvuldig voor.

De eicel gaat zich niet eerder dan dit moment klaarmaken voor de definitieve eenwording en laat in deze fase pas de laatste kerndeling plaats vinden. Waarna een keuze gemaakt wordt voor dat gedeelte dat met het omarmde manlijke kernmateriaal mag samenvoegen.
Het gedeelte dat niet gekozen wordt, verwordt tot een pool lichaampje dat vermoedelijk dient als een soort kompas voor de fasen die volgen. De omstandigheden hier bepalen welk deel van de essenties tot het uiteindelijke huwelijk komen.
We komen hier op het terrein waarin de essenties van ons menselijke zijn samen gesmeed worden. Een terrein voor mystieke bewustwording.
Voor mij het punt waarbij de menselijke essentie vorm krijgt en de richting kiest voor ontwikkeling en verrijking.
Er gebeurt hier meer dan biochemie alleen.

Het kernmateriaal van beide cellen “ont-wikkelen” zich tot DNA strengen, zoeken overeenkomsten en voegen zich bij elkaar tot complete chromosomen.
In deze actie wordt er nogmaals informatie uitgewisseld.
De chromosoomonderdelen ruilen stukjes informatie met elkaar en vormen op deze manier een geheel nieuw individu.
Ik zeg bewust niet de basis voor een nieuw individu.
Volgens mij is vanaf het moment dat de celmembraan gesloten wordt het nieuwe individu geboren.

De eerste geboorte is een feit.uniting embryogenese http://www.embryologisch.nl

Polariteiten die zich verenigd hebben tot een gebalanceerd proces.
De ‘extroverte’ jonge dynamische straalvorm en de ‘introverte’ volwassen bolvorm hebben zich verenigd in een proces dat letterlijk bol staat van dynamiek en aanpassingsvermogen.

 

Vanaf nu vindt er alleen maar groei en differentiatie plaats.
Iedere groeibeweging gaat gepaard met innemen van informatie in de vorm van voeding en indrukken van de omgeving, om te bepalen hoe het zich moet aanpassen aan de omgeving, om verder te groeien.

Iedere fase is volledig en het resultaat van alle voorgaande gebeurtenissen.

Vanaf dit moment is het leven in volle omvang aanwezig.
Elke fase elke aanpassing is een aanpassing in groei een uitdrukking van vooraf opgedane indrukken.
Zeker in de eerste weken zal de groei en differentiatie onstuimig en veel omvattend zijn.
Maar daarover later meer.

De uitnodiging:

In bovenstaande verhaal komen vele passages en momenten voor waar je metaforen voor het dagelijkse leven kunt halen.
Ik ben benieuwd wat er bij jou aangeraakt wordt en welke associaties jij hebt met bovenstaande.

 

Referenties en interessante links zijn hier te vinden.

Tags: , , , , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Website is Protected By Using The Wordpress Data Guard Plugin From OriginalTips.com