Label: embryologie

Adviezen of coaching naar aanleiding van de eerste 1000 dagen.

Je hebt een lezing of cursus bijgewoond of een artikel gelezen.Dan kan het zijn dat je naar aanleiding van een presentatie of een artikel persoonlijk een gesprek aan wil gaan over consequenties van groei en leefomstandigheden van een kind in de eerste 1000 dagen? Persoonlijke momenten voor kennisoverdracht en coaching zijn mogelijk waarvoor je natuurlijk…
Read more

Hoe het prenatale leven mijn passie werd

In de loop van de jaren werd het ongekend  boeiende prenatale leven mijn passie. In mijn Osteopathie opleiding nam embryologie een belangrijke plaats in. In de opleiding wordt er gedurende 5 jaar embryologie gedoceerd om een goed beeld te krijgen hoe de relaties in een lichaam tot elkaar in verhouding staan. Door kennis van de…
Read more

Website is Protected By Using The Wordpress Data Guard Plugin From OriginalTips.com